ศาลจังหวัดทุ่งสง
Thung Song Provincial Court

ศาลจังหวัดทุ่งสง