Accessibility Tools

ศาลจังหวัดทุ่งสง
Thung Song Provincial Court
image

ศาลจังหวัดทุ่งสง

ศาลจังหวัดทุ่งสงร่วมกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ ๓๐" เนื่องในโอกาสที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช จะครบรอบ ๓๐ ปี ของการเปิดทำการในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗image

                         วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายพรเทพ สุทิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง มอบหมายให้ นายวิทยา จันทร์สุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดทุ่งสง พร้อมด้วยนางสาวขวัญชนก มีวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดทุ่งสง ร่วมกิจกรรม "ก้าวสู่ปีที่ ๓๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช " ณ ห้องประชุม Fortune ๑-๒ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช./


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image